Kromozom Değişimi Süresi Kısaltıldı Hastalıklar Çözülebilir Evrim Süreci Hızlanabilir

27 Ağustos 2022 Kapalı Yazar: admin

Bilim insanları, evrim sürecinde milyonlarca sene süren kromozom değişiklıklarıni sürdürülebilir bir şekilde farelerde gerçeklştirmeyi başardı. Bulguların, hayvanların evrimi ile ilgili ve birtakım kalıtsal hastalıklar ile mücadelede mühim rol oynayabileceği belirtildi.
Bir hayvanın sahip bulunduğu kromozom adedinin değişimi, evrim süreci süresince milyonlarca sene sürebiliyor. Yayımlanan yeni bir inceleme ise çok uzun sürede gerçekleşen bu değişiklıkların laboratuvar içerisinde kısa sürede yapılabileceğini meydana koydu.

Araştırmayı gerçekleştiren bilim insanları, doğadaki evrimin seyri süresince gerçekleşen bu uzun değişimi fareler üstünde gerçeklştirmeyi başardı. Yeni yöntemde kök hücreleri ve gen planlama yönteminin kullanıldığı ifade edildi. Çalışma bulguları, 25 Ağustos tarihinde Science dergisi üstünden paylaşıldı.

Hayvanların evrimini ile ilgili yeni verileri meydana çıkartabilir ve kalıtsal hastalıklarla mücadeleye yardımcı olabilir

Tekniğin büyük bir başarı bulunduğuna ilgi çekerken incelemecılar, bulguların kromozomların tekrar düzenlenmesinin hayvan evrimini nasıl etkilediği konusu ile ilgili yeni verileri gün yüzüne çıkarmasını umduklarını ifade etti.

Hücre içersinde DNA ve ve proteinlerden meydana gelen kromozomlar, canlılarda kalıtımı gerçekleştiren ipliksi kalıtsal birimlere deniyor. Çoğu tür sabit sayıda kromozoma sahiptir; yalnız milyonlarca senelik süreçte bu birimlerde değişiklıklar yaşanabilir. Bunun sonunda da organizmalarda ciddi fizyolojik değişimler görülebilir. Eksik ya da çok kromozomlar ise kalıtsal hastalıklara yol açabiliyor. Zamanda kromozom füzyonlarının kanser gibi neticeler doğurduğu da belirtiliyor.

Araştırmacılar, çalışmada detaylı fare kromozomlarını kaynaştırdı ve değişik boyutlar oluşturdu. Bunun sonrasında ise değiştirilmiş genleri döllenmemiş yumurtalara enjekte etti. Kaynaşmış kromozomlara sahip farelerin çoğu anormallik sergiledi. Bazı farelerin gelişmediği, birtakımlarının ise ergenliğe vardığı yalnız kısır kaldığı ifade edildi. Zamanda birtakımlarının normalden çok daha süratli büyüdüğü; yalnız daha kaygılı ve fiziksel bir şekilde yavaş bulunduğu aktarıldı. Çalışmada, 4 ve 5 ismi verdiği kromozomlarının füzyonunu alanların kalıtsal kodu yavrulara aktarmada en başarılı bulunduğu, böylelikle yeni yavruların üretilebildiği belirtildi.

Bulgular, kromozomlardaki tekrar planlamanin üreme izolasyonu (değişik türlerin çiftleşerek çocuk yapmasının engellenmesi) adına olabildiğince mühim bulunduğunu göstermenin yanı sıra türlerin evrimleşmesinde ve ayrı kalabilmesinde mühim rol oynadığını meydana koyuyor. Daha da açacak olursak kromozomlardaki birtakım seyrek değişimler, canlıların atalarının evrimini yönlendirmeye yardımcı oldu. Son bir şekilde uzmanlar, edinilen bulguların kromozom füzyonları gibi nedenlerden çıkan hastalıklara karşı mücadeleye yardımcı olma ihtimalini de ekledi.